WIDEOFILMOWANIE.SLUPSK.PL


IdŸ do treœci

KONTAKT

Siedziba:
"Record" Studio Filmowe
Stanis³aw Balcerzak
S³upsk 76-200
ul. Romera 11 /35
tel (+48) 604 264755
e-mail: record.media.pl

Napisz do nas:

Oddzia³:
"Record" Studio Filmowe
Gdañsk 80-744
ul. Sempo³owskiej 5
kom. 0 604 264755

WETÊP | FILMOWANIE | FOTO | INFORMACJE | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego